Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh"
cms-publish-date 16/05/2022 | 09:19  | cms-view-count: 25858

Triển khai Công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc khẩn trương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh". Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau:

Nội dung truyên truyền đính kèm

 

Thông Báo

Lịch tiếp công dân