Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 02/12/2021 | 10:28  | cms-view-count: 26601

Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân