Tin Cải cách hành chính

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông (DCI) năm 2019
Ngày đăng 20/04/2020 | 10:06  | View count: 1052

Năm 2019 là năm đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng triển khai đánh giá, góp ý và công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019 tỉnh Đắk Nông và đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019

 

Báo cáo đánh giá DCI năm 2019 đính kèm