Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông (DCI) năm 2019
cms-publish-date 20/04/2020 | 10:06  | cms-view-count: 686

Năm 2019 là năm đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng triển khai đánh giá, góp ý và công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019 tỉnh Đắk Nông và đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019

 

Báo cáo đánh giá DCI năm 2019 đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân