Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021
cms-publish-date 10/12/2021 | 02:07  | cms-view-count: 21872

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Thông báo số 69/TB-HĐTD ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 về việc thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021

Văn bản và hướng dẫn đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân