Tin Cải cách hành chính

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 27/03/2020 | 09:50  | View count: 3391

Trưởng Ban chỉ đạo ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quy chế đính kèm