Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 14/07/2022 | 15:36  | View count: 1276

Triển khai Công văn số 906/STTTT-TTBCXB 04 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn bản đính kèm