Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông
Ngày đăng 22/06/2022 | 11:09  | View count: 29541

Triển khai thực hiện Công văn số 830/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Văn bản đính kèm theo