Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Hưởng ứng ngày Hội sống xanh "Đỗ rác lấy quà"
cms-publish-date 22/04/2022 | 08:49  | cms-view-count: 25360

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Công viên địa chất toàn cầu hành động vì Ngày Trái Đất lần thứ 3 năm 2022 do Mạng lưới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát động (The 3rd APGN Geoparks Week);

Thực hiện Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Hưởng ứng ngày Hội sống xanh "Đỗ rác lấy quà". 

Công văn đính kèm theo

Thông Báo

Lịch tiếp công dân