Tin Cải cách hành chính

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 23/11/2023 | 03:23 PM  | View count: 2928
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 21/11/2023 về việc tổ chức Cuộc thi trực...

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Publish date 17/11/2023 | 08:38 AM  | View count: 1817
Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/11/2023,...

Giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024

Publish date 09/10/2023 | 03:47 PM  | View count: 1779
Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên cả...

Tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Publish date 19/09/2023 | 10:37 AM  | View count: 2959
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-VPUBND ngày 15/9/2023 về việc tổ chức lớp bồi...

07 điểm nổi bật của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Publish date 23/08/2023 | 02:12 PM  | View count: 1948
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 10/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định...

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

Publish date 16/08/2023 | 04:41 PM  | View count: 2068
Để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin đối với những sự cố hạ tầng cáp viễn thông, kịp thời xử...

Các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tại tỉnh Đắk Nông

Publish date 09/08/2023 | 08:17 AM  | View count: 1195
Nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển...

Công bố đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 07/06/2023 | 03:40 PM  | View count: 1382
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐƯCSCATTTM ngày 18/5/2023 của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin...

Các tuyến đường “điểm” thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Publish date 26/04/2023 | 08:37 AM  | View count: 903
Với mục tiêu thúc đẩy triển khai thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, áp dụng nền tảng công...

Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Publish date 24/04/2023 | 03:59 PM  | View count: 1699
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk...

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Publish date 08/04/2023 | 08:31 AM  | View count: 2094
Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng...

Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Publish date 22/03/2023 | 09:24 AM  | View count: 1345
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tương tác với người dân và chính...

Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2023

Publish date 09/01/2023 | 04:07 PM  | View count: 678
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-VPUBND ngày 06/01/2023 về cải cách hành chính năm...

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông

Publish date 03/12/2022 | 04:51 AM  | View count: 241575
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả...

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa

Publish date 22/11/2022 | 10:12 AM  | View count: 292296
Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân...

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

Publish date 14/11/2022 | 08:43 AM  | View count: 3609
Ngày 10/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1399/BC-VPUBND về kết quả triển khai các nhiệm...

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025”.

Publish date 03/11/2022 | 04:25 PM  | View count: 3242
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn...

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAR INDEX PAPI Quý III năm 2022

Publish date 12/09/2022 | 10:00 AM  | View count: 1995
Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch...

Kế hoạch thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022

Publish date 23/08/2022 | 10:09 AM  | View count: 58967
Ngàu 22 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 961/KH-VPUBND về...

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Publish date 16/08/2022 | 10:05 AM  | View count: 30533
Ngày 16 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-VPUBND về...

Triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh

Publish date 11/08/2022 | 02:42 PM  | View count: 43367
Ng ày 11 th áng 8 n ăm 2022 V ăn ph òng UBND t ỉnh ban h ành C ông v ăn s ố...

Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Publish date 11/08/2022 | 08:08 AM  | View count: 30030
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 913/VPUBND-HCQT ngày 10 tháng 8 năm 2022 về...

Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 14/07/2022 | 03:36 PM  | View count: 1427
Triển khai Công văn số 906/STTTT-TTBCXB 04 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền...

Tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Publish date 22/06/2022 | 11:09 AM  | View count: 29707
Triển khai thực hiện Công văn số 830/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và...

Đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Publish date 22/06/2022 | 11:03 AM  | View count: 29085
Triển khai thực hiện Công văn số 827/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và...

Ban hành bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 03/06/2022 | 02:37 PM  | View count: 34297
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 về...

Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Publish date 03/06/2022 | 03:00 AM  | View count: 2139
Ngày 01/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 583/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công...

Tuyên truyền tuần 4 tháng 5 năm 2022

Publish date 02/06/2022 | 04:28 PM  | View count: 26388
Triển khai thực hiện Công văn số 732/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và...

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 24/05/2022 | 03:24 PM  | View count: 27462
Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-VPUBND về việc...

Tuyên truyền Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

Publish date 16/05/2022 | 10:03 AM  | View count: 21576
Triển khai Công văn số 404/SKHCN-VP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về...

Tuyên truyền "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh"

Publish date 16/05/2022 | 09:19 AM  | View count: 27986
Triển khai Công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền...

Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Publish date 16/05/2022 | 09:11 AM  | View count: 28463
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 2437/UBND-TH ngày 12...

Tuyên truyền một số sự kiến quan trọng tháng 4 năm 2022

Publish date 29/04/2022 | 03:34 PM  | View count: 29229
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Công văn số 550/STTTT-TTBCXB ngày 28/4/2022 về việc tuyên truyền...

Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

Publish date 29/04/2022 | 08:43 AM  | View count: 28032
Triển khai thực hiện Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND...

Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

Publish date 29/04/2022 | 05:26 AM  | View count: 895
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp...

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 29/04/2022 | 04:00 AM  | View count: 1712
Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số...

Tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 27/04/2022 | 10:18 AM  | View count: 27739
Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong...

Hưởng ứng ngày Hội sống xanh "Đỗ rác lấy quà"

Publish date 22/04/2022 | 08:49 AM  | View count: 27337
Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Công viên địa chất toàn cầu hành động vì Ngày Trái Đất lần thứ 3 năm 2022...

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 31/03/2022 | 04:30 PM  | View count: 32023
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về...

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng ubnd tỉnh đắk nông năm 2022

Publish date 19/01/2022 | 09:28 AM  | View count: 27161
Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn...

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Publish date 19/01/2022 | 09:16 AM  | View count: 25820
Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn phòng...

Triển khai phối hợp điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021

Publish date 14/12/2021 | 09:51 AM  | View count: 24066
Nhận được Công văn số 1848/SNV-CCHCVTLT ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc phối hợp điều tra xã...

Thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021

Publish date 10/12/2021 | 02:07 PM  | View count: 23791
Văn phòng UBND tỉnh nhận được Thông báo số 69/TB-HĐTD ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng...

Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 02/12/2021 | 10:28 PM  | View count: 28761
Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số...

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quý III năm 2021

Publish date 16/09/2021 | 04:36 PM  | View count: 15385
Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND ban hành Công văn số 1086/VPUBND-HCQT về việc báo cáo rà...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI Quý III năm 2021

Publish date 14/09/2021 | 04:29 PM  | View count: 24247
Ngày 14 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo số 1076/BC-VPUBND về kết quả thực hiện...

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2021-2022

Publish date 07/09/2021 | 08:05 AM  | View count: 3991
Ngày 06 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1021/BC-VPUBND về kết quả thực...

Trung tâm Hành chính công hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021

Publish date 14/07/2021 | 04:41 PM  | View count: 139789
Trung tâm Hành chính công hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021 Trong 6 tháng...

Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 09/07/2021 | 01:43 PM  | View count: 27990
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/VPUBND-HCQT ngày 09/7/2021 về việc tuyên truyền Bộ...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Publish date 15/06/2021 | 04:22 PM  | View count: 23225
Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 615/BC-VPUBND về kết quả...

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021

Publish date 19/04/2021 | 08:29 AM  | View count: 13676
Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 382/KH-VPUBND ứng dụng...

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 09/04/2021 | 04:16 PM  | View count: 21670
Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 353/KH-VPUBND về công tác...

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020

Publish date 01/04/2021 | 08:08 AM  | View count: 3579
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2021 về việc...

Thông báo Quyết định mã định danh của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh Đắk Nông

Publish date 22/03/2021 | 01:52 PM  | View count: 3120
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm...

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Văn phòng

Publish date 10/03/2021 | 10:57 PM  | View count: 1878
Ngày 02 tháng 3 năm 2021 đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban chỉ đạo ISO...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021

Publish date 25/02/2021 | 03:26 PM  | View count: 23934
Ngày 25 tháng 02 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 189/BC-VPUBND về kết quả...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 11/01/2021 | 03:53 PM  | View count: 16782
Ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-VPUBND cải...

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2021

Publish date 30/12/2020 | 08:19 AM  | View count: 1926
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc...

Báo cáo kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính, PAPI, PAR INDEX năm 2020

Publish date 13/11/2020 | 04:24 PM  | View count: 4960
Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 988/BC-VPUBND báo cáo kết...

Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC nhà nước

Publish date 09/10/2020 | 04:12 PM  | View count: 1293
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liêu quan Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết...

Phân bổ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

Publish date 17/09/2020 | 08:58 AM  | View count: 2477
Ngày 17 tháng 9 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-VPUBND về việc...

Điều chuyển biên chế công chức năm 2020

Publish date 18/08/2020 | 09:12 AM  | View count: 2654
Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về...

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020

Publish date 10/08/2020 | 10:09 AM  | View count: 3632
           Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8...

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2020)

Publish date 28/07/2020 | 01:40 PM  | View count: 1388
Lãnh đạo ký ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, đơn vị về Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch...

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

Publish date 13/07/2020 | 09:34 AM  | View count: 2597
Ngày 13 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc giao...

Kết quả thực hiện CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Publish date 22/05/2020 | 01:33 PM  | View count: 1316
Lãnh đạo Văn phòng ký ban hành Báo cáo về Kết quả thực hiện CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương...

Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 12/05/2020 | 08:07 AM  | View count: 1132
Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính...

Triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính

Publish date 08/05/2020 | 11:05 AM  | View count: 1303
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách...

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông (DCI) năm 2019

Publish date 20/04/2020 | 10:06 AM  | View count: 1285
Năm 2019 là năm đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng...

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 27/03/2020 | 09:50 AM  | View count: 3390
Trưởng Ban chỉ đạo ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân...

Kết quả thực hiện CCHC, PAPI Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020

Publish date 24/02/2020 | 01:28 PM  | View count: 1354
Lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Báo cáo về Kết quả thực hiện CCHC, PAPI Quý I và phương hướng...

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Publish date 09/01/2020 | 10:58 AM  | View count: 1218
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ngày 08/01/2020 về Kế...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 08/01/2020 | 11:41 PM  | View count: 2193
Ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chánh Văn phòng đã ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ban hành Kế...

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2020

Publish date 30/12/2019 | 08:29 AM  | View count: 2257
Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc...

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Publish date 27/12/2019 | 08:10 AM  | View count: 7575
Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán...

Thay đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành

Publish date 10/04/2019 | 10:08 AM  | View count: 44726
Ngày 05/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/VPUBND-TTĐT về việc thông báo sửa...

Thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông

Publish date 09/04/2019 | 04:40 PM  | View count: 355703
Ngày 09/4/2019, Trung tâm hành chính công ban hành Thông báo số 39/TB-TTHCC về thay đổi tên miền...

Báo cáo cải cách hành chính quý I/2019

Publish date 01/03/2019 | 09:15 AM  | View count: 52702
Ngày 25/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 134/BC-VPUBND về báo cáo kết quả thực...

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2019

Publish date 10/01/2019 | 08:40 AM  | View count: 1836
Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc giao...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Publish date 06/01/2019 | 12:04 PM  | View count: 187776
Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính...

Tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2019

Publish date 04/01/2019 | 03:34 PM  | View count: 182654
Thực hiện Công văn số 5605/UBND-KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. Ngày 28/12/2018, Hiệp hội...

Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I (lần 2)

Publish date 26/12/2018 | 03:01 PM  | View count: 178245
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch tổ...

Phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Publish date 26/12/2018 | 02:41 PM  | View count: 259757
Căn cứ Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk...

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI năm 2018

Publish date 19/11/2018 | 08:02 AM  | View count: 2813
Ngày 14/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1166/BC-VPUBND về Kết quả thực hiện công...

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Publish date 07/11/2018 | 01:55 PM  | View count: 57641
Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ- UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải...

Tình hình 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy; 03 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh

Publish date 07/11/2018 | 10:01 AM  | View count: 5135
Ngày 02/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1122/BC-VPUBND về Đánh giá 02 năm thực...

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND

Publish date 24/10/2018 | 08:35 AM  | View count: 55002
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn...

Thay đổi địa điểm tổ chức Cà phê doanh nhân từ 25/10/2018

Publish date 24/10/2018 | 08:11 AM  | View count: 73049
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các...

Điều chỉnh Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Publish date 16/10/2018 | 04:57 PM  | View count: 80842
Ngày 15/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/QĐ-VPUBND về việc điều chỉnh Quyết...

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 02/10/2018 | 10:50 AM  | View count: 76564
Triển khai Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ,...

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Publish date 31/08/2018 | 03:27 PM  | View count: 84663
Chiều ngày 28/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số...