Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
cms-publish-date 16/05/2022 | 09:11  | cms-view-count: 26313

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 2437/UBND-TH ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyên nội dung cụ thể như sau: 

Nội dung tuyên truyền đính kèm theo

Thông Báo

Lịch tiếp công dân