Đảng ủy Văn phòng

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Chi bộ cơ sở theo Quyết định số 113-QĐ/BTV ngày 14/8/2007 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông, với 05 đồng chí được chỉ định làm Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời và 21 đảng viên, phần lớn được điều động công tác từ tỉnh Đắk Lắk.

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển qua 4 kỳ đại hội (2005-2008, 2008-2010, 2010-2015, 2015-2020) mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn thử thách, tập thể cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị cơ sở, thực hiện đúng chức năng, phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

       Đại hội giữa nhiệm kỳ 2008-2012

        Tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế. Sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng bộ Văn phòng luôn xây dựng, bổ sung Quy chế làm việc, kiện toàn, sắp xếp các Chi bộ trực thuộc; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định điều lệ Đảng; vì vậy đã đảm bảo được việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ cũng như các Chi bộ trực thuộc theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần phê và tự phê bình để góp phần xây dựng Đảng bộ mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất trong quá trình xây dựng và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả từ năm 2004 đến nay Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, năm 2012 được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

      Đại hội lần thứ 2 Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2012-2015

        Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được đặc biệt chú trọng, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên và cán bộ công chức cơ quan để động viên và giáo dục kịp thời; đồng thời, Đảng bộ cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Kết quả, đội ngũ đảng viên đã không ngừng được nâng lên về số lượng và chất lượng; qua những năm hình thành và phát triển từ 21 đảng viên khi mới thành lập đến nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã có tổng cộng 79 đảng viên (trong đó có 02 đảng viên dự bị) với 07 chi bộ trực thuộc.

Tăng Đăng Sáu

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy

 

Đ/c Phạm Ngọc Tuyển

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Đ/c Đinh Ngọc Nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Đ/c Nghiêm Đình Hiếu

Ủy viên BCH Đảng ủy

     

Đ/c Lê Tuấn Đốc

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Đ/c Hoàng Văn Huấn

Ủy viên BCH Đảng ủy

Đ/c Phan Sỹ Thống

Ủy viên BCH Đảng ủy

 

 

 

Đ/c Trần Văn Khang

Ủy viên BCH Đảng ủy

Ủy viên UBKT Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Trọng Thường

Ủy viên BCH Đảng ủy

Đ/c Vũ Văn vinh

Ủy viên BCH Đảng ủy

     
   

Đ/c Võ Văn Nhâm

Ủy viên BCH Đảng ủy

   

 

 

CHI BỘ 1


 

Đ/c Lê Tuấn Đốc

Bí thư Chi bộ

Đ/c Đinh Ngọc Hiếu

Phó Bí thư Chi bộ


 

 

CHI BỘ 2

Đ/c Vũ Văn Vinh

Bí thư Chi bộ

Đ/c Bùi Thị Tuyết

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Đào Huy Trung

Chi ủy viên

 

CHI BỘ 3

Đ/c Nguyễn Trọng Thường

Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Thị Hà

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Lê Văn Thiếu

Chi ủy viên

 

CHI BỘ 4

Đ/c Phan Sỹ Thống
Bí thư Chi bộ
Đ/c Nguyễn Thị Hồng Quí
Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Vân

Chi ủy viên

 

CHI BỘ 5

Đ/c Hoàng Văn Huấn
Bí thư Chi bộ
Đ/c Đậu Thị Hương
Phó Bí thư Chi bộ
Đ/c Nguyễn Trung Kiên
Chi ủy viên

 

CHI BỘ 6 

 

Đ/c Võ Văn Nhâm

Bí thư Chị bộ

Đ/c Nguyễn Ngọc Tâm

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Đỗ Thanh Hạnh

Chi ủy viên

 

CHI BỘ 7

Đ/c Trần Văn Khang

Bí thư Chi bộ

Đ/c Phạm Thị Phượng

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Bùi Thị Oanh

Chi ủy viên

 

 

 

 

 

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 2.269.686