Tin hoạt động của Văn phòng

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Publish date 17/11/2023 | 08:38 AM  | View count: 1380
Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/11/2023,...

Đắk Nông tổ chức đoàn làm việc với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

Publish date 14/11/2023 | 03:02 PM  | View count: 3341
Chiều ngày 13/11/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức đoàn gặp gỡ với đại diện...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc định kỳ đầu tháng 11 năm 2023

Publish date 06/11/2023 | 09:07 AM  | View count: 2738
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc định kỳ đầu...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10 năm 2023

Publish date 02/10/2023 | 10:42 AM  | View count: 2969
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10 năm...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 9 năm 2023

Publish date 11/09/2023 | 10:09 AM  | View count: 1003
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 9 năm...

Thông báo tuyển dụng lao động

Publish date 11/08/2023 | 09:12 AM  | View count: 14618
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng 02 lao động

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 8 năm 2023

Publish date 07/08/2023 | 09:59 AM  | View count: 1022
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 07/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 8 năm...

Lễ bàn giao công tác giữa Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 29/06/2023 | 08:20 AM  | View count: 3001
Thực hiện các Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc...

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Publish date 08/04/2023 | 08:31 AM  | View count: 1634
Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023

Publish date 06/02/2023 | 01:56 PM  | View count: 469830
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 02...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01 năm 2023

Publish date 09/01/2023 | 10:50 AM  | View count: 281148
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12 năm 2022

Publish date 05/12/2022 | 01:43 PM  | View count: 296882
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 05/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12...

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông

Publish date 03/12/2022 | 04:51 AM  | View count: 217380
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả...

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa

Publish date 22/11/2022 | 10:12 AM  | View count: 265049
Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân...

Họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA của Bộ Công an trong năm 2022

Publish date 14/11/2022 | 08:13 AM  | View count: 203565
Ngày 11/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số...