Tin hoạt động của Văn phòng

Thông báo tuyển dụng lao động

Publish date 11/08/2023 | 09:12 AM  | View count: 636
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng 02 lao động

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 8 năm 2023

Publish date 07/08/2023 | 09:59 AM  | View count: 145
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 07/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 8 năm...

Lễ bàn giao công tác giữa Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 29/06/2023 | 08:20 AM  | View count: 392
Thực hiện các Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc...

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Publish date 08/04/2023 | 08:31 AM  | View count: 92
Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023

Publish date 06/02/2023 | 01:56 PM  | View count: 227239
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 02...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01 năm 2023

Publish date 09/01/2023 | 10:50 AM  | View count: 161019
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12 năm 2022

Publish date 05/12/2022 | 01:43 PM  | View count: 175541
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 05/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12...

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông

Publish date 03/12/2022 | 04:51 AM  | View count: 129845
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả...

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa

Publish date 22/11/2022 | 10:12 AM  | View count: 161448
Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân...

Họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA của Bộ Công an trong năm 2022

Publish date 14/11/2022 | 08:13 AM  | View count: 115826
Ngày 11/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10 năm 2022

Publish date 03/10/2022 | 10:00 AM  | View count: 232456
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 03/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10...

Tập huấn Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Publish date 23/09/2022 | 08:56 AM  | View count: 270490
Ngày 22/9/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ...

Tiếp và làm việc với Văn phòng Đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc

Publish date 21/09/2022 | 10:31 AM  | View count: 104627
Sáng ngày 15/9/2022, Đoàn công tác Văn phòng Đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanam, Hàn...

Đồng ý chủ trương về việc xây dưng Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 19/09/2022 | 02:14 PM  | View count: 29419
Ngày 19 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4002/UBND-HCQT về việc đồng...

Tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023

Publish date 25/08/2022 | 03:56 PM  | View count: 74631
Tuyên truyền nội dung của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác chuẩn bị cho năm học mới và...