Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 18/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/6/2022 20/06/2022
2 20/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 20/5/2022 23/05/2022
3 17/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04 tháng 5 năm 2022 04/05/2022
4 003/HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 18/02/2022 21/02/2022
5 03/TB-HCQT

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 02 năm 2022

21/02/2022
6 01/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/01/2022 04/01/2022
7 429/KH-VPUBND Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh 20/05/2020 Nguyễn Thị Chín
8 393/VPUBND-HCQT Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 06/05/2020 Nguyễn Thị Chín
9 309/KH-VPUBND Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư lưu trữ năm 2020 10/04/2020 Nguyễn Thị Chín
10 277/KH-KTD4 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4 31/03/2020
11 17/QĐ-ISO Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO Văn phòng trong việc thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 27/03/2020 Nguyễn Thị Chín
12 273/KH-VPUBND

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào  hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông năm 2020

27/03/2020 Nguyễn Thị Chín
13 219/TB-VPUBND Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 11 năm 2020 13/03/2020 Hoàng Văn Huấn
14 216/KH-VPUBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh216/ 13/03/2020 Nguyễn Thị Chín
15 164/VPUBND-HCQT Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP 27/02/2020 Trần Văn Diêu
16 138/TB-VPUBND Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 08 21/02/2020 Hoàng Văn Huấn
17 19-KH/ĐU Kế hoạch Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  20/02/2020 Trần Văn Diêu
18 123/VPUBND-HCQT  Triển khai thực hiện Thông báo số 05/TB-STTTT 19/02/2020 Nguyễn Thị Chín
19 115/VPUBND-HCQT Triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh 17/02/2020 Nguyễn Thị Chín
20 116/VPUBND-HCQT Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 07 17/02/2020 Hoàng Văn Huấn