Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh mở rộng

cms-publish-date 23/11/2022 | 01:48 AM  | cms-view-count: 10779
Ngày 22/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nghiêm Đình Hiếu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh,...

Công bố và trao Quyết định công nhận đảng chính thức đối với đảng viên thuộc Chi bộ 5

cms-publish-date 04/10/2022 | 02:24 PM  | cms-view-count: 15674
Ngày 03/10/2022, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Chi bộ định kỳ tháng...

Chiều 28/9/2022, Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

cms-publish-date 29/09/2022 | 10:27 AM  | cms-view-count: 53649
Đầy đủ các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 1 đã tham dự Đại hội, đặc biệt Đại hội có sự...

Đại hội Chi bộ 7 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

cms-publish-date 26/09/2022 | 10:21 AM  | cms-view-count: 16269
Ngày 22/9/2022, Chi bộ 7 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ...

Đại hội Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

cms-publish-date 06/09/2022 | 09:37 AM  | cms-view-count: 78802
Ngày 29/8/2022, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ...

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại sau kết luận kiểm tra công tác dân chủ ở cơ sở

cms-publish-date 12/07/2022 | 03:45 PM  | cms-view-count: 15307
Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐU về việc khắc phục một...

Triển khai Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

cms-publish-date 20/05/2022 | 03:40 PM  | cms-view-count: 5636
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45-KH/ĐU về việc triển...

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại Thông báo số 1386-TB/ĐUK ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

cms-publish-date 13/07/2022 | 04:50 PM  | cms-view-count: 15697
Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐU về...

Triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng

cms-publish-date 06/06/2022 | 02:29 PM  | cms-view-count: 26259
Ngày 17 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 59-CV/ĐU về việc triển...

Kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 28/07/2022 | 11:00 AM  | cms-view-count: 26619
Ngày 28 tháng 7 năm 2022 Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định...

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 22/07/2022 | 10:23 AM  | cms-view-count: 36948
Ng ày 22 th áng 7 n ăm 2022 B í th ư Đ ảng ủy V ăn ph òng UBND t ỉnh ban h ành...

Phê duyệt DS đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

cms-publish-date 27/07/2022 | 08:14 AM  | cms-view-count: 1212
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72-QĐ-ĐU ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc phê...

Quá trình hình thành và phát triển Đảng ủy Văn phòng

cms-publish-date 03/01/2020 | 04:32 PM  | cms-view-count: 67366
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Chi bộ cơ sở theo Quyết định...

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 04/08/2022 | 02:59 PM  | cms-view-count: 461
Ngày 04 tháng 8 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng có Công văn số 84-ĐU/VP về thời gian tổ chức Đại hội...

Hướng dẫn trang trí, tổ chức đại hội và báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

cms-publish-date 30/06/2022 | 02:56 PM  | cms-view-count: 250
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Công văn số 62-CV/ĐUVP về việc trang...

Thông Báo

Lịch tiếp công dân