Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (22/08/2023)

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 69/QĐ-VPUBND ngày 21/8/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh...
View all