Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc công trình Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh
Publish date 01/09/2021 | 08:24  | View count: 12979

Ngày 01 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc công trình Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định đính kèm