Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa chữa hệ thống hội nghị trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 16/12/2020 | 11:47  | cms-view-count: 9058

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-VPUBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa chữa hệ thống hội nghị trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm