Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đại tu xe ô tô thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 06/03/2020 | 15:27  | View count: 4447

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-VPUBND ngày 04/3/2020 về
 việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đại tu xe ô tô Toyota Parado 48A-014.68 thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm