Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Publish date 27/04/2022 | 10:18  | View count: 27160

Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 Đường link https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/110085.htm

Theo Công văn đính kèm