Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Điều chuyển biên chế công chức năm 2020
cms-publish-date 18/08/2020 | 09:12  | cms-view-count: 1928

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc điều chuyển biên chế công chức năm 2020, trong đó Văn phòng UBND tỉnh có: 73 biên chế (từ 75 biên chế giảm đi 02 biên chế).

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân