Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 31/03/2022 | 04:30  | cms-view-count: 26249

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân