Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
cms-publish-date 22/06/2022 | 11:03  | cms-view-count: 27033

Triển khai thực hiện Công văn số 827/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên cơ sở Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Văn bản đính kèm theo

Thông Báo

Lịch tiếp công dân