Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông
cms-publish-date 22/06/2022 | 11:09  | cms-view-count: 27529

Triển khai thực hiện Công văn số 830/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Văn bản đính kèm theo

Thông Báo

Lịch tiếp công dân