Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
cms-publish-date 16/08/2022 | 10:05  | cms-view-count: 28207

Ngày 16 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân