Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC nhà nước
cms-publish-date 09/10/2020 | 04:12  | cms-view-count: 752

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liêu quan Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC nhà nước

Công văn chỉ đạo đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân