Tin Cải cách hành chính

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2020)
Publish date 28/07/2020 | 13:40  | View count: 975

Lãnh đạo ký ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, đơn vị về Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2020)

Công văn đính kèm