Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
cms-publish-date 24/05/2022 | 03:24  | cms-view-count: 25031

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân