Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 27/04/2022 | 10:18  | cms-view-count: 25686

Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 Đường link https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/110085.htm

Theo Công văn đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân