Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 27/03/2020 | 09:50  | cms-view-count: 2573

Trưởng Ban chỉ đạo ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quy chế đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân