Văn bản điều hành

Legislation code 17/TB-HCQT
Issuing date 04/05/2022
Published time 04/05/2022
Signer
Subject Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04 tháng 5 năm 2022
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach