Văn bản điều hành

Legislation code 116/QĐ-VPUBND
Issuing date 31/12/2023
Published time 31/12/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach