Văn bản điều hành

Legislation code 1592/BC-VPUBND
Issuing date 01/12/2023
Published time 01/12/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công tại Văn phòng UBND tỉnh quản lý
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Báo cáo
File attach