Tin nổi bật

Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I (lần 2)
Ngày đăng 26/12/2018 | 15:01  | View count: 178298

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 23/8/2018;

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6438/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội từ ngày 27-30/12/2018 sang ngày 05/07/01/2019. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, để đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo cấp cao, UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian (cũ): Từ ngày 05 đến ngày 07/01/2019

- Thời gian (mới): Từ ngày 14 đến ngày 16/01/2019.

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Để các hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ hội được tổ chức đảm bảo hiệu quả, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp tổ chức và tham gia Lễ hội theo kế hoạch./.

TB