Tin nổi bật

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp thứ 02) năm 2018
Ngày đăng 24/12/2018 | 10:55  | View count: 150362

Thực hiện Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông năm 2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4491/UBND-NC ngày 10/9/2018 về việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sáng ngày 10/12/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp thứ 02) cho công chức lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Tham dự buổi lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đại diện cho đơn vị chủ trì mở lớp; ông Lê Văn Từ, Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đại diện cho đơn vị phối hợp, cùng với các học viên là công chức các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tham dự. Khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 10/12/2018 đến ngày 28/12/2018.      
Tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp học, qua đó quán triệt rõ đây là nội dung bồi dưỡng mang tính chất bắt buộc đối với lãnh đạo cấp phòng, nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập quốc tế và đảm bảo điều kiện để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

Các học viên sẽ được trang bị những nội dung kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng. Kiến thức và kỹ năng quản lý theo lĩnh vực: nội chính, kinh tế - tài chính, văn hóa - xã hội./.

Một số hình ảnh tại khóa bồi dưỡng

 

 
TB