Tin nổi bật

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày đăng 29/10/2018 | 08:37  | View count: 36788

Ngày 25/10/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu dân cư tập trung và những nơi tập trung đông người.

Theo đánh giá, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh cỏn tiềm ẩn những phức tạp, khó lường. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và người dân chưa thật sự nghiêm túc. Tình trạng chủ quan trong phòng ngừa, bị động, lúng túng trong xử lý các tình huống cháy, nổ, tại nạn, sự cố còn phổ biến. Lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở ở nhiều nơi chưa được đầu tư đúng mức, hoạt động còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ...

Theo đánh giá, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh cỏn tiềm ẩn những phức tạp, khó lường. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và người dân chưa thật sự nghiêm túc. Tình trạng chủ quan trong phòng ngừa, bị động, lúng túng trong xử lý các tình huống cháy, nổ, tại nạn, sự cố còn phổ biến. Lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở ở nhiều nơi chưa được đầu tư đúng mức, hoạt động còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ...

Trước thực tế đó, để thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy, đồng thời khắc phục những yếu kém và bất cập, góp phần bảo đảm an toàn PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị đã nêu ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, với việc yêu cầu người đứng đầu, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải thực hiện một cách nghiêm túc.

Theo đó, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn về PCCC trong phạm vi quản lý, những người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực tập các phương án PCCC-CNCH. Đặc biệt, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư tập trung; đồng thời tổ chức hướng dẫn chi tiết công tác tự kiểm tra, lập phương án PCCC-CNCH theo quy định pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" 04/10 hàng năm. Phối hợp đơn vị Bảo hiểm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.  

Hàng năm, Công an tỉnh tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì để kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC-CNCH ở các địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức; qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm, không chấp hành các quy định về PCCC-CNCH.

TB