Tin nổi bật

Khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở và lớp Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ năm 2018.
Ngày đăng 24/12/2018 | 10:59  | View count: 135327

Từ ngày 03 - 07/12/2018, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức mở lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở và lớp Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ năm 2018 cho đội ngũ công chức, viên chức công tác tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng

Đến tham dự buổi lễ khai giảng có Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Lê Văn Từ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên cùng với các học viên là công chức, viên chức các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tham dự.

         
Phát biểu tại lễ khải giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị có vai trò hết sức quan trọng, nhất là cán bộ thường xuyên giao tiếp với nhân dân góp phần trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ta đi vào cuộc sống; làm cho mọi người dân hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng pháp luật.

 
Lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở và lớp Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ năm 2018 sẽ giúp các học viên cập nhật, bổ sung kiến thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị mình. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế trong giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân, với đồng nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuyên nghiệp, hiện đại./.

TB