Hoạt động Đảng, đoàn thể

Công tác tuyên truyền xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Ngày đăng 14/05/2021 | 09:12  | View count: 5534

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Công văn số 440/STTTT-TTBCXB ngày 13/5/2021 về thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn bản tuyền truyền đính kèm

Văn bản tuyền truyền đính kèm