Hoạt động Đảng, đoàn thể

Triển khai thực hiện hướng dẫn xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên
Ngày đăng 15/04/2021 | 08:37  | View count: 4148

Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Đảng ủy Văn phòng triển khai thực hiện Công văn số 205-CV/VPTW ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc hướng dẫn xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên

Có Văn bản hướng dẫn đính kèm theo