Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”.
Ngày đăng 22/03/2021 | 14:28  | View count: 6317

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND". Do Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện

Công văn đính kèm