Tin hoạt động của Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023
Ngày đăng 06/02/2023 | 13:56  | View count: 540559

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 02 năm 2023. Tham dự Lễ chào cờ có sự tham dự của đồng chí Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

Một số hình ảnh về Lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023