Tin hoạt động của Văn phòng

Họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA của Bộ Công an trong năm 2022
Ngày đăng 14/11/2022 | 08:13  | View count: 226817

Ngày 11/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an về Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong năm 2022. Đồng chí Nghiêm Đình Hiếu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là đại diện Công an tỉnh, Công an phường Nghĩa Đức, Công an mục tiêu UBND tỉnh, cùng đại diện Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các phòng và đơn vị thuộc Văn phòng, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, bảo vệ Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Trong năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới thông qua các hội nghị, các cuộc giao ban tuần, tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ,... Cấp ủy Đảng, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động tích cực tự giác tham gia đạt kết quả tốt trong công tác này. Coi công tác tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nội dung, nhiệm vụ quan trọng và được tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cơ quan; đem vào tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

Công tác phòng chống cháy nổ, công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong và ngoài cơ quan luôn được quan tâm. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, mất trộm tài sản có giá trị lớn; không để lộ lọt bí mật nhà nước; không xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

 

Tân Khương