Tin hoạt động của Văn phòng

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa
Ngày đăng 22/11/2022 | 10:12  | View count: 292295

Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ lãnh đạo, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự tập huấn

 

Tại hội nghị, các học viên sẽ được trang bị các chuyên đề gồm:  Chuyên đề 1: Tổng quan về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Chuyên đề 2: Rà soát và đánh giá thủ tục hành chính; Chuyên đề 3: Công khai thủ tục hành chính; Chuyên đề 4: Những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; Chuyên đề 5: Hướng dẫn quản trị, phân quyền và thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và phân quyền thực hiện TTHC chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Chuyên đề 6: Một số kỹ năng cần thiết đối với công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; Chuyên đề 7: Những điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghiệp vụ số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính; Những yêu cầu, tiêu chuẩn và vấn đề cần lưu ý trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Ông Nghiêm Đình Hiếu – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh  phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nghiêm Đình Hiếu – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC thực hiện cơ chế một cửa, CBCC làm công tác kiểm soát TTHC không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách kiểm soát TTHC mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống hành chính. Cần có sự phối hợp hiệu quả giữa đơn vị kiểm soát TTHC với các cơ quan soạn thảo, ban hành và thực thi TTHC. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc công khai minh bạch TTHC, góp phần thực hiện có hiệu quả lộ trình cải cách hành chính của tỉnh, giảm thiểu sự phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đối với sự điều hành của chính quyền.

Trong khóa bồi dưỡng này, các đồng chí học viên sẽ được giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm truyền đạt các kiến thức, kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kỹ năng giải quyết các tình huống thực tế và các kỹ năng cần thiết, trang bị thêm cho các cán bộ, công chức làm đầu mối, chuyên môn về kiểm soát TTHC những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết; phát huy tính chủ động để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, thống nhất, đồng bộ, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC trong việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC là nhiệm vụ hết sức cấp thiết.

Theo Kế hoạch, trong 02 ngày, Văn phòng UBND tỉnh sẽ triển khai tập huấn cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách thức thực hiện các TTHC góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết TTHC của công chức thông qua hoạt động kiểm soát TTHC.

Thái Lâm