Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 29/04/2022 | 04:00  | View count: 1710

Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 435/KH-VPUBND ngày 28/4/2022 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch tại đây