Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 17/QĐ-ISO
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày có hiệu lực 27/03/2020
Người ký Nguyễn Thị Chín
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO Văn phòng trong việc thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm