Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 1479/BC-VPUBND
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày có hiệu lực 13/11/2023
Người ký Nghiêm Đình Hiếu
Trích yếu Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Quyết định số1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm