Tin nổi bật

Điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 18/01/2022 | 08:58  | View count: 88497

Lễ Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với đồng chí Đinh Ngọc Nhân
cms-publish-date 20/04/2021 | 10:21  | cms-view-count: 135317

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đối với ông Đinh Ngọc Nhân - Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.