Tin Cải cách hành chính

Thông báo Quyết định mã định danh của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 22/03/2021 | 13:52  | View count: 3119

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021  ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

Quyết định kèm theo