Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Thay đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành
cms-publish-date 10/04/2019 | 10:08  | cms-view-count: 44000

Ngày 05/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/VPUBND-TTĐT về việc thông báo sửa đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh (Theo giấy xác nhận sử dụng Subdomain số 111/GXN-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Theo đó, tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành của Văn phòng UBND tỉnh được thay đổi như sau:

- Tên miền cũ: https://Qlvb.vpubnd.daknong.gov.vn

- Tên miền được đổi thành: https://Qlvbvpubnd.daknong.gov.vn

TB

Thông Báo

Lịch tiếp công dân