Tin Cải cách hành chính

Thay đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành
Ngày đăng 10/04/2019 | 10:08  | View count: 44520

Ngày 05/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/VPUBND-TTĐT về việc thông báo sửa đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh (Theo giấy xác nhận sử dụng Subdomain số 111/GXN-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Theo đó, tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành của Văn phòng UBND tỉnh được thay đổi như sau:

- Tên miền cũ: https://Qlvb.vpubnd.daknong.gov.vn

- Tên miền được đổi thành: https://Qlvbvpubnd.daknong.gov.vn

TB