Tin Cải cách hành chính

Công bố đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 07/06/2023 | 15:40  | View count: 1382

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐƯCSCATTTM ngày 18/5/2023 của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đăk Nông về phê duyệt danh sách thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đăk Nông, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh như sau:

Họ và tên:  Bùi Thế Tân, Thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh

Điện thoại: 0914412124, 0876774567

Email: tanbt.ubnd@daknong.gov.vn