ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Số 96 - Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.544.278;  Fax: 02613.3 544279​

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 538.936