Giới thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Số 96 - Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.544.278;  Fax: 02613.3 544279​

Dự án, đầu tư, mua sắm

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Chín - Trưởng Ban biên tập, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa chỉ: Đường 23/3 Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông.
ĐT: 02613.544.278   Fax: 02613.544.279   Email: vpubnd@daknong.gov.vn